top of page
Search

Koliko vremena i neuspešnih pokušaja da žena zatrudni, parovi trebaju da se jave nama?

Updated: Apr 20, 2021

Neplodnost se može osećati kao beznadežna rečenica za ljude koji sanjaju o bebi. Ali podrška i prava medicinska briga i nega mogu pružiti dragocenu perspektivu.Šta je infertilitet?

Smatra se da bračni infertilitet postoji ukoliko posle godinu dana zajedničkog života, koji podrazumeva regularne seksualne odnose, ne dođe do željene trudnoće. U prvih 12 meseci zajedničkog života zatrudni u proseku 86% žena starosti 20-24g, 78% žena starosti 25-29g, 63% žena starosti 30-34g i 52% žena starosti 35-39g. U toku naredne godine zajedničkog života svega još 10% parova realizuje trudnoću, dok kod ostalih perzistira problem infertiliteta i dalje. S toga je potrebno da se bračni par zbog problema infertiliteta obrati ginekologu, koji se posebno bavi ovom problematikom, već nakon prve godine zajedničkog života. Ukoliko pak žena ima preko 35 godina ili više, poželjno je da se javi lekaru već posle šest meseci zajedničkog života, koji podrazumeva regularne seksualne odnose, ukoliko nije došlo do željene trudnoće.

Koji su glavni uzroci ženskog i muškog steriliteta?


Ženski infertilitet - uzroci

Mnogobrojni su uzroci infertiliteta i oni variraju zavisno od geografske lokacije, socijalno-ekonomske sredine i organizovanosti zdravstvene službe.

Uzroci infertiliteta se mogu podeliti na urođene (npr. poremećaji u razvoju materice) i stečene (npr. začepljenje jajovoda, priraslice).

Takođe se uzroci infertiliteta mogu podeliti i na funkcionalne (npr. hormonski poremećaji u koje spada izostanak ovulacije) i organske (npr. dvoroga materica).

U ekonomski nerazvijenim zemljama najčešći uzroci infertiliteta su vezani za infekcije polnih organa kao što su tuberkuloza, venerične bolesti, postabortalne i postporodjajne infekcije i neuhranjenost koja dovodi do hormonskih poremećaja i učestalijih pobačaja. U zemljama »razvijenog sveta « najčešći uzroci infertiliteta su: poremećaji ovulacije (25-45%), muški infertilitet (20-30%), bolesti jajovoda (15-30), endometrioza (10-15%), imunološki infertilitet (5-15%) i infertilitet neobjašnjenog porekla (5-10%).

Kao što smo napomenuli jadan od najčešćih uzroka infertiliteta predstavlja poremećaj ovulacije tj. poremećaj razvoja, sazrevanja i izlaska jajne ćelije iz folikula. Do poremećaja ovulacije mogu dovesti mnogobrojni hormonski poremećaji na nivou hipotalamusa, hipofize, jajnika, štitaste i nadbubrežne žlezde. Ovi poremećaji mogu biti prouzrokovani takođe i naglim smanjenjem ili povećanjem telesne težine kao i stresnim situacijama i psihološkim problemima.

Infekcije vagine i grlića materice su veoma česte i dovode do smanjenja kvaliteta sluzi grlića materice što onemogućuje prodor dovoljnog broja spermatozoida u matericu i potom u jajovode i samim tim smanjuju mogućnost nastanka trudnoće. S druge strane infekcije mogu prouzrokovati zapaljenja jajnika i jajovoda koja mogu dovesti do stvaranja priraslica oko jajnika i jajovoda i/ili do začepljenja jajovoda. Zapaljenski procesi, kiretaže, prethodne operacije mogu dovesti do organskih promenama na jajovodima do njihovog suženja, začepljenja i nemogućnosti spontanog zatrudnjivanja žene.

Endometrioza je bolest kada postoji prisustvo tkiva untrašnjosti materice koje ima zadatak da menstruira, na nekom drugom mestu: jajniku, trbušnoj maramici, crevima, jajovodima… Prisustvo endometrioze dovodi do drastičnog smanjenja mogućnosti zatrudnjivanja žene. Ukoliko žena i ostane spontano trudna, što je veoma mala verovatnoća sa endometriozom, veliki su procenti ranih pobačaja.

Prisustvo tumora jajnika i materica (mioma) moze praviti probleme kod žena da ostanu u drugom stanju.

Prisustvo antispermatozoidnih antitela u sluzi grlića materice i/ili u krvi otkriva nam imunološki karakter uzroka infertiliteta.

Čest uzrok infertiliteta je postojanje psiholoških problema čiji je koren najčešće u samoj nemogućnosti žene da ostvari veoma željenu trudnoću. On se pojačava i potencira uticajem bliže okoline – rodbine i prijatelja.
MUŠKI INFERTILITET- UZROCI


Muški infertilitet takođe može biti urodjen ili stečen. Stečeni može biti posledica infekcija i zapaljenja muških genitalnih organa, poremećaja hormona koji utiču na proizvodnju i kvalitet spermatozoida, povrede genitalnih organa. Način života, stres, fizička neaktivnost, debljina muškarca, određene bolesti (šećerna bolest, bolesti bubrega, jetre i drugih organa) mogu dovesti do muškog infertiliteta.

Naravno, moramo biti svesni činjenice da je infertilitet pretežno multifaktorijalne etiologije i da zbog toga, uvek trebamo da težimo sveobuhvatnom i kompletnom ispitivanju oba partnera. Ispitivanje kod oba partnera je potrebno isplanirati tako da omogući efikasni i najbrži uvid u sve moguće faktore infertiliteta uključujući i psihološki faktor. Najčešća greška u lečenju neplodnosti je da kad se u toku ispitivanja pronađe i izleči jedan od uzroka, da se dalja ispitivanja u cilju postizanja eventualne trudnoće prekidaju i ne nastavljaju do kraja, što vodi do pauze u lečenju. Tako se najčešće gubi dragoceno vreme i stoga prvo trebamo izvršiti kompletno sva ispitivanja, pa tek onda započeti lečenje.


Čitajte u sledećem blog o ispitivanju infertiliteta zenskog partnera.


#Heramedica #IVF

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page