top of page
Search

Vantelesna oplodnja

Updated: Apr 20, 2021

Šta je vantelesna oplodnja? Koje tehnike vantelesne oplodnje postoje?


Najsavremenija metoda asistirane reprodukcije je vantelesna oplodnja. Vantelesna oplodnja predstavlja metod pri kome se omogućava nastanak embriona u veštačkim uslovima od dobijenih jajnih ćelija žene i spermatozoida muškarca. To je kompleksan postupak koji zahteva uigrani visokostručan kadar, vrhunsku savremenu opremu i kvalitetan i dosta skup potrošni materijal.

Postoji metoda klasične vantelesne oplodnje (In Vitro Fertilizacija) i metoda intra citoplazmatična sperm injekcija (IVF-ICSI). Spermogram muškarca nas opredeljuje za vrstu vantelesne oplodnje. Dobar spermogram omogućava da se radi klasična vantelesna oplodnja, a loš nalaz spermograma nas opredeljuje za IVF-ICSI.

U slučajevima azoospermija (nedostatka spermatozoida u spermi) uzima se isečak iz testisa partnera. Dobijeni isečak se potom analizira i ukoliko nema prisutnih spermatozoida par se savetuje da se odluči za donaciju sperme sa nepoznatim davaocem, a ukoliko su nađeni spermatozoidi makar i u jako malom broju u uzorku testisa, oni se mogu zamrznuti i tako sačuvati za upotrebu u metodi IVF-ICSI.

U obe metode (IVF i IVF-ICSI) postupak stimulacije jajnika i punkcije (uzimanja) jajnih ćelija je isti. Zavisno od životne dobi žene, hormonskog statusa, ultrazvučnog nalaza, telesne težine i drugih parametara određuje se protokol stimulacije ovulacije koji ima za cilj dobijanje većeg broja jajnih ćelija. Dobijanje jajnih ćelija iz folikula se radi u anesteziji. Embriolog obradom dobijenih jajnih ćelija i sperme muškarca u laboratorijskim uslovima omogućava spontan kontakt polnih ćelija i stvaranje embriona (kod IVF). Ukoliko se radi IVF-ICSI, embriolog bira najbolje spermatozoide iz uzorka (sperme ili biopsije) i direktno ubacuje specijalnim mikroiglicama po jedan spermatozoid u svaku dobijenu jajnu ćeliju. Ukoliko dodje do stvaranja embriona bez obzira na korišćenu tehniku (IVF ili IVF-ICSI), ginekolog posle dva, tri ili pet dana ubacuje embrione u unutrašnjost materice, dok se ostali kvalitetni embrioni mogu da zamrznu i tako čuvaju za sledeći pokušaj.


U sledećem tekstu čitajte Kako se vantelesna oplodnja radi?


#VantelesnaOplodnja #VestackaOplodnja

70 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page